Servis i tehnička pomoć

Pored proizvodnje komponenti za valjčane ležajeve i organizovane prodaje gotovih ležajeva, UNIS je razvio i usavršio sistem pružanja pomoći kupcima u davanju savjeta za ugradnju valjčanih ležajeva, njihovom održavanju i riješavanju specifičnih problema uležištenja. UNIS posjeduje dobro obučen kadar za ovu vrstu usluga kao i najsavremeniju opremu za kontrolu valjčanih ležajeva. Kontrola obuhvata dimenzionu kontrolu ležajeva , metalografsku strukturu, ispitivanje dozvoljene tvrdoće ležajeva kao i svih ostalih parametara bitnih za pravilan rad valjčanih ležajeva.Izdvojeno